Alles over Turkije: informatie regios en plaatsen, cultuur, Turkse taal, Turkse keuken, reizen, vastgoed Turkije en meer...

                 

 Over Turkije Totaal  Ons Turkije Avontuur  FAQ  Turkije Column Turkije Forum  Turkije Links  Wist u dat...

 Praktische Info A-Z

 A-Z Praktisch

 Turkije Expats Info

Transfers Vliegveld/Hotel

 Facebook Groep Kusadasi

 Kusadasi op Skype

 Cursussen Turks

 Kaarten

 Turkse Cultuur

 Turkije Algemeen

 Bezienswaardigheden

 Regios

 Hamam (Turks Badhuis)

 De Turkse Keuken

 De Turkse Taal

 Tips Turks Leren

 De Islam

 Nationale Parken

 Skigebieden

 Shoppen in Turkije

 De Turkse Lira

 Bekende Plaatsen

 Alanya

 Alanya Randgemeenten

 Altinkum & Didim

 Ankara

 Antalya

 Belek

 Bodrum

 Fetheye

 Finike
 Gazipasa
 Istanbul
 Izmir
 Kas & Kalkan
 Kemer
 Kusadasi
 Marmaris
 Side

 Vakantie

 Te Huur in Kusadasi
 Te huur in Turkije
 Transfers Vliegveld/Hotel

 Vastgoed

 Infotheek
 2e huis in Turkije?
 Tips Keuze Woonplaats
 Project vd Maand
 Vastgoed Koopjes
 Aanbod Kusadasi
 Aanbod Bodrum
 Aanbod Altinkum
 Aanbod Istanbul

 Allerlei

 Turkije Nieuws
 Turkije Juridisch Blog

DeBedrijfsgids.nl, websitepromotie in vele vormen

Vakantie top 100

Gratis Website Promotie

Vindt ons op:

 


Over de Islam

Het is zeer jammer dat de Islam vaak negatief in beeld komt als gevolg van acties van terroristische minderheidsgroeperingen. Lees onderstaande info eens, ook al zijn er verschillen, je kan niet anders dan concluderen dat ook de Islam een godsdienst van liefde en tolerantie is. Tolerantie en respect is het devies. Sommige zaken zijn vreemd en onbegrijpelijk in onze ogen maar omgekeerd is dat net zo. Vragen waarom iets zo is draagt veel bij tot onderling begrip. Naar onze eigen ervaring zijn de Turken zeer tolerant tegenover andere godsdiensten.

 

Het begrip God  


De islam verkondigt de zuiverste vorm van het monotheïsme. Er is maar één God; hij is ondeelbaar en heeft niemand aan zijn zijde. Hij is onvergelijkelijk en niets komt overeen met hem. Niets geschiedt zonder zijn wil. Hij is de eerste, de laatste, de eeuwige, de oneindige, de almachtige, de alleswetende. Hij is de schepper van alle dingen. Hij is de rechtvaardige, de barmhartige, de genadige, de liefhebbende, de welwillende, de verhevene, de loffelijke, de oprechte. Hij bezit alle volmaakte eigenschappen.
Al deze, en nog andere in de koran vermelde eigenschappen van God, dienen op evenwichtige wijze beschouwd te worden, zonder dat de ene eigenschap ten gunste van een andere verwaarloosd wordt, of ten nadele door een andere overstemd wordt; want alleen God heeft zich al deze eigenschappen gegeven.

 

 

De gemeenschappelijkheid van de godsdiensten


De islam benadrukt de gemeenschappelijke oorsprong van alle monotheïstische godsdiensten. Volgens de leer van de islam kent de menselijke geest, ondanks haar grote mogelijkheden, bepaalde grenzen, die met exacte en empirische wetenschappen niet overschreden kunnen worden. Kennis omtrent de laatste waarheden ligt zodoende voor de mensheid buiten deze grenzen; de enige bron voor de mensheid om deze kennis te bereiken, is de goddelijke openbaring, die de mensheid vanaf het begin ter beschikking staat.
De profeten van God verschenen in de loop van de geschiedenis in ieder land en bij iedere gemeenschap en brachten daar de voorschriften van God over op de mensen. De mensheid werd zo stapsgewijs voorbereid op de definitieve en aan de hele wereld gerichte boodschap. Deze laatste goddelijke openbaring, die door de laatste profeet Mohammed overgebracht werd, is een correctie van en een aanvulling op alle inmiddels door de menselijke zwakte gewijzigde boodschappen. Alleen deze laatste boodschap is wetenschappelijk aantoonbaar en tot op heden zuiver en onvervalst toegankelijk voor de mensen.
De moslim gelooft in, en vereert zonder enig onderscheid, alle profeten van Adam, Abraham, Mozes, Jezus tot aan Mohammed. Alleen de koran is de laatste van deze openbaringen, die onvervalst en zuiver gebleven is, en alles bevat wat een mens voor een door God gewild leven nodig heeft.


 

De gemeenschappelijkheid van de boodschap


De islam benadrukt de eenheid van de gehele mensheid. Onderscheid in ras, huidskleur, taal enz. kan nooit reden zijn tot superioriteit van de ene groep ten opzichte van de andere groep. Het enige werkelijke onderscheid tussen de mensen doet zich voor op geestelijk en zedelijk gebied, namelijk het onderscheid naar rechtschapenheid en eerbied voor God.
 

 

Een allesomvattende levensweg


De islam is een allesomvattende levensweg, die zich uitstrekt over alle terreinen van het menselijke bestaan en in beginsel één is met de wetten en eisen van de natuur. De islam is de in de praktijk omgezette wetenschap van het bestaan van God, de waarachtigheid van zijn profeten, zijn boeken, zijn engelen en van het leven na de dood.
Een moslim is degene die de wetten van God in alle situaties van het leven opvolgt. De islamitische samenleving is een samenleving die ernaar streeft de wil van God te volgen, ieder individu uit deze samenleving staat rechtstreeks en zonder tussenkomst van een priester in contact met God. Ten slotte is de islamitische samenleving, een samenleving die iedere niet-moslim met grote tolerantie tegemoet treedt, want het woord islam betekent zowel onderwerping aan de wil van God, alsook vrede.
 


 

 

Een volledig rechtssysteem  


De islam geeft de mensheid een volledig rechtssysteem. Hoewel de islam zich richt op het geestelijke van de mens en hem vooral een ethisch ideaal biedt, heeft de islam tegelijkertijd ook op evenwichtige wijze aandacht voor de materiële kant van het leven van de mens. De islamitische wetgeving verenigt geestelijke en materiële elementen op harmonieuze wijze.
Of de moslim nu in een moskee aan het bidden is, op de markt zijn producten verkoopt, leiding geeft aan een staatsbedrijf of thuis bij zijn of haar gezin is, altijd wordt zijn of haar handelswijze door de enige, eeuwige en altijd geldende wetten van God bepaald. De belangrijkste grondbeginselen van deze wetten zijn vastgelegd in de goddelijke openbaring, de koran en in de overleveringen van de profeet Mohammed. Deze grondbeginselen bieden de moslimgemeenschappen van ieder tijdperk een grote vrijheid aan interpretatie.

 

 

Het gezin  


De islam kent grote waarde toe aan de rol van het gezin binnen de islamitische samenleving. Voor man en vrouw is het huwelijk de enige legale vorm van samenleven. Ieder intiem contact tussen de geslachten buiten het huwelijk keurt de islam af.
Man en vrouw vullen zich wederzijds aan, om tijdens het huwelijk een gemeenschappelijke bijdrage te leveren aan de opbouw van een gezonde samenleving. Om de ontwikkeling van een gezond gezin te waarborgen, verdeelt de islam de verantwoordelijkheden tussen man en vrouw binnen het gezin. Terwijl de man verantwoording draagt als kostwinner, is het de verantwoording van de vrouw, om haar kinderen in een sfeer van zorg en liefde op te voeden, en om de woning tot een plek van geborgenheid te maken. 

 


 

 

Het verstand


De islam beschouwt het verstand als iets kenmerkend voor de mens en als een gave van God. Het verstand vormt de grondslag voor de verantwoordelijkheid van de mens tegenover God en is tegelijkertijd zijn leidraad in alle situaties van het leven. Omdat het verstand in de islam zo’n belangrijke plaats inneemt, is er binnen de islam geen plaats voor mystieke vereringen en dogma’s.
 

 

De islam en de wetenschap


De islam beschouwt het streven naar kennis als een plicht van iedere moslim. Het gaat zelfs zo ver, dat wetenschappelijk werk als dienst Gods beschouwd wordt. De koran roept de mensen continue op, om de natuur te onderzoeken, opdat de mens het bestaan van God en zijn eigenschappen inziet. In de koran vindt de moslim de grondbeginselen en richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek. Als enige beperking op dit terrein geldt, dat het onderzoek nooit een doel op zich mag worden, maar altijd een middel tot het bereiken van vooruitgang van de mensheid en ter vervolmaking van de moraal moet zijn.
 


 

 

De doelen van de islam


De islam houdt zich niet alleen bezig met het leven in het hiernamaals, maar richt zich in gelijke mate ook op het huidige aardse leven. Zedelijke volmaaktheid, sociale vooruitgang, wetenschappelijke rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid tussen de mensen onderling, politiek verstand en vrede, dat zijn de doelen van de islam. Door de verwezenlijking van deze doelen zal de mens tijdens het huidige aardse leven het echte geluk vinden.
 

 

Plichten van de moslims  


De islam schrijft de gelovigen het dagelijkse gebed voor. Daardoor wordt, door zich vooraf te wassen, naast de reiniging van het lichaam ook de ziel gereinigd. Het geven van geld (zakkat) is niet alleen een onderdeel van het sociale systeem van de islam, het is tevens een middel tot bevrijding van de ziel, want de zakkat dient alleen vanuit het geloof in God betaald te worden. Het verplichte vasten tijdens de Ramazan is voor de gelovigen een middel tot het bereiken van zelfbeheersing. Door de pelgrimstocht naar Mekka, ervaren de gelovigen de ware overgave aan God, de bereidheid tot het geven van offers en de broederschap van de moslims uit de gehele wereld.
Naast deze vier belangrijkste plichten, kennen de wetten van God nog veel meer andere geboden en verboden, die de mens de weg wijzen naar een gelukkig leven in deze wereld en naar een eeuwig leven, dicht bij God, in het hiernamaals. Zo kan iedere activiteit van de mens, op voorwaarde dat deze volgens de wil van God en met een oprechte bedoeling verricht wordt, een dienst Gods worden.

Op Islam Today kun je lezen wat toegestaan is en wat niet volgens de Islam. Deze regels worden streng of minder streng nageleefd. In toeristische gebieden minder streng dan in het binnenland van Turkije. Hoewel sommige regels in onze ogen vrij extreem zijn geeft het wel inzicht in bepaalde gebruiken en de Turkse cultuur in het algemeen.
 


 

 

De vijf pijlers van de islam 


Onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd:
- islam (oftewel: onderwerping aan de wil van God) betekent:
- dat men betuigt, dat er geen andere god dan God is en dat Mohammed de afgezant van God is,
- dat men de dagelijkse gebeden verricht,
- dat men jaarlijks een vastenperiode houdt,
- dat men de pelgrimstocht maakt,
- dat men de ‘zakkat’ (aalmoes) betaalt.

Het gebed. De islam schrijft iedere dag vijf algemene gebeden voor. Tijdens het gebed wendt de moslim zich uitsluitend tot de Schepper en zet alle wereldse invloeden opzij. Voor aanvang van het gebed moet de gelovige zich op rituele wijze wassen.
Het vasten. De vastenmaand Ramazan is de negende maand van het maanjaar. Tijdens de vastenmaand moet iedere gelovige zich iedere dag tussen zonsopgang en zonsondergang onthouden van eten, drinken en geslachtsverkeer. Onder meer voor zieken, reizenden en zwangere vrouwen gelden meer soepele regels.
De pelgrimstocht. De moslim moet ten minste eenmaal in zijn leven de pelgrimstocht naar Mekka maken, mits men daartoe financieel en qua gezondheid in staat is.
Zakkat is de jaarlijkse gift aan de armen. Er wordt een bepaald percentage (ca. 2,5%) van het geld, dat men over een heel jaar niet gebruikt heeft, aan de armen gegeven. De zakkat is een religieus gebod en tevens een sociale verplichting. De relatie God-tot-mens (dienst Gods) en de component mens-tot-mens (dienst aan de mensen) worden hiermee verwezenlijkt. Bovendien heeft de zakkat in de geschiedenis bewezen dat het menige economie voor een ramp behoed heeft. De zakkat voorkomt dat de kloof tussen arm en rijk in een samenleving te groot wordt. De moslim draagt hierbij zijn eigen verantwoording tegenover Allah, de betaling van de zakkat wordt niet door een overheidsinstantie gecontroleerd.

 

 

Christendom


De islam beschouwt het christendom, gedurende de periode dat Jezus nog leefde, als door God gezonden en legitieme godsdienst. In de loop der tijd is er echter veel in het christendom veranderd. Dat betekent, dat het christendom in de vorm zoals wij deze nu kennen, niet langer als volledig juiste godsdienst beschouwd kan worden. Ondanks dat, kennen de moslims aan het christendom en jodendom een grote waarde toe. Deze godsdiensten worden als ‘geschreven godsdiensten’ beschouwd. Daarom mag de moslim bijvoorbeeld het vlees van dieren (varkens uiteraard uitgezonderd), die door christenen of joden geslacht zijn, gewoon eten. Een moslim mag ook trouwen met een christelijke of joodse partner.
 


 

Jezus 


De moslims geloven,
" dat Jezus een mens was,
" dat hij de zoon is van de heilige maagd Maria,
" dat hij een profeet was, net als alle andere profeten (Adam, Abraham, Mozes en Mohammed),
" dat hij niet gekruisigd is, maar dat hij naar de hemel verrezen is,
" dat hij enkele jaren voor het laatste oordeel naar aarde zal terugkeren, om de laatste boodschap van God, die door de profeet Mohammed verkondigd werd, te praktiseren (de islam dus).

 

Bron www.islam.de   

Klik hier voor Islamitische feestdagen 

Zoek je Turkijereis

Typ in de zoekbox je favoriete bestemming in (bv Alanya); je krijgt dan direct alle beschikbare reizen te zien.


Webmiep

BACK TOP